FIF'S Venner

GENERALFORSAMLING 2023

FIF'S Venner indkalder til ordinær generalforsamling

Mandag d. 20. februar kl. 19.00 i Klubhuset - Byagervej 2

Dagsorden efter vedtægterne.

Bestyrelsen har et forslag til fælgende ændringer i vedtægterne:

  1. FORENINGENS FORMÅL ER AT VIRKE SOM STØTTEFORENING FOR FUGLEBJERG

IDRÆTSFORENING, OG GENNEM FORSKELLIGE ARRANGEMENTER TILVEJEBRINGE

ET OVERSKUD, DER OVERFØRES TIL IDRÆTSFORENINGENS UNGDOMSAFDELING.

Bestyrelsens forslag:

  1. FORENINGENS FORMÅL ER AT VIRKE SOM STØTTEFORENING FOR FUGLEBJERG

IDRÆTSFORENING, OG GENNEM FORSKELLIGE ARRANGEMENTER TILVEJEBRINGE

ET OVERSKUD, DER OVERFØRES TIL IDRÆTSFORENINGENS UNGDOMSAFDELING

Herunder evt. holdfællesskaber, hvor Fuglebjerg IF deltager.

  1. BESTYRELSEN BESTÅR AF 7 MEDLEMMER, DER VÆLGES FOR 2 ÅR AD GANGEN,

SÅLEDES AT DER PÅ VALG ER SKIFTEVIS 3 OG 4. HVERT ÅR VÆLGES 1

SUPPELEANT.

BESTYRELSEN KONSTITUERER SIG SELV.

Bestyrelsens forslag:

  1. BESTYRELSEN BESTÅR AF 7 MEDLEMMER, DER VÆLGES FOR 2 ÅR AD GANGEN,

SÅLEDES AT DER PÅ VALG ER SKIFTEVIS 3 OG 4. HVERT ÅR VÆLGES 1

SUPPELEANT.

BESTYRELSEN KONSTITUERER SIG SELV.

 Den daglige økonomiske drift af Foreningen varetages herefter af formand og kasserer med status som de tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Kom til fastelavn i Fuglebjerg Hallen (Hal B)

Søndag den 19/2 kl. 14.00

Vi har i år overtaget Lions fastelavnsfest.

Der vil være tøndeslagning for forskellige aldersgrupper og slikposer til alle børn som deltager.

Der kan købes fastelavnsboller, kage, kaffe og øl/vand.


Kommende arrangementer

Fyrværkerisalg

Vi sælger igen i år fyrværkeri i samarbejde med Super Brugsen Fuglebjerg

Efterårsfest med Kandis og Butterflies 2023

Vi holder den traditionsrige Efterårsfest med Kandis d. 9/9 2023

Jubilæumsfest

d. 9. juni 2023

FIF'S Venner 50 (51) år

Fuglebjerg IF 100 år

Juni 01, 2015  13:45 PM